CER Cerovo – Žabja vas

V sklopu Vodomčevega Gaja je na novo zaživela Žabja vas. V celotnem naravnega rezervatu, ki ga ureja CER Cerovo, je pot domišlije o varovanju narave odprta in obiskovalca popleje skozi naravni habitat.

Peter Zakrajšek 2021 © Vse pravice pridržane