CER Cerovo – Žabja vas

V sklopu Vodomčevega gaja je na novo zaživela Žabja vas. V urejenem naravnem območju, ki ga ureja CER Cerovo, je pot domišljije o varovanju narave odprta in obiskovalca popelje skozi naravni habitat.

Peter Zakrajšek 2021 © Vse pravice pridržane